Ινστιτούτο Πούσκιν Αθηνών

Русский язык Уровень А1  – C2 ДИПЛОМ «ПУШКИН» Знание русского языка в совершенстве

Εξετάσεις – Πιστοποίηση

Το Ινστιτούτο Πούσκιν λειτουργεί επίσημα, ως εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης της γνώσης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας με διπλώματα που αναγνωρίζονται από το Α.Σ.Ε.Π.

Το Ινστιτούτο Πούσκιν ακολουθεί τις οδηγίες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, το οποίο καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 έως Γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνίας με αυτή ως εξής:

Α1 «στοιχειώδης γνώση»

СВИДЕТЕЛЬСТВО «Русский язык – Уровень А1 – Выживание»

Α2 «βασική γνώση»

СВИДЕТЕЛЬСТВО «Русский язык – Уровень А2 – Начальный»

Β1 «μέτρια γνώση»

СВИДЕТЕЛЬСТВО «Русский язык – Элементарный уровень В1»

Β2 «καλή γνώση»

СЕРТИФИКАТ «Русский язык – Пороговый уровень В2»

Γ1 «πολύ καλή γνώση»

СЕРТИФИКАТ «Русский язык – Постпороговый уровень С1»

Γ2 «άριστη γνώση»

ДИПЛОМ «ПУШКИН» – Знание русского языка в совершенстве. С2

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και ζητά τα προσωπικά σας δεδομένα για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.