Ιstituto Italiano Di Cultura Atene

Contatto – Padronanza  CELI 1 – 5

Tali certificati, spendibili in ambito di lavoro e di studio, attestano competenze e capacità d’uso della lingua italiana e rimandano agli obiettivi di apprendimento specificati all’interno del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) del Consiglio d’Europa e dallo stesso declinati in sei livelli, dall’A1 al C2.

Sulla base della scala del QCER anche i CELI si articolano in sei livelli d’esame, come di seguito denominati:

  • CELI Impatto (Livello A1 del QCER)
  • CELI 1 (Livello A2 del QCER)
  • CELI 2 (Livello B1 del QCER)
  • CELI 3 (Livello B2 del QCER)
  • CELI 4 (Livello C1 del QCER)
  • CELI 5 (Livello C2 del QCER)

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και ζητά τα προσωπικά σας δεδομένα για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.